Login

Zakład Automatyki i Informatyki w Elektroenergetyce (do dnia 31 sierpnia 2017)

 

 

Zakład Automatyki i Informatyki w Elektroenergetyce został ponownie reaktywowany w dniu 1 września 2013 roku w wyniku zmian organizacyjnych w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów. Członkami Zespołu zostali pracownicy dawnego Zespołu Automatyki i Informatyki w Elektroenergetyce, który istniał do 31 sierpnia 2013 roku. Od 1 września 2017 w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów nie ma obecnie podziału na zakłady.